Team

Open University Skolkovo


 

 

 • Ekaterina Morozova

  Director

 • Nikolay Yakovenko

  Manager

 • Yuliya Medvedeva

  Specialist

 • Veronika Baraeva

  Project Manager

 • Veronika Kibkalo

  Project Manager

 


 

Former team members

 

 

 • Andrey Egorov

 • Elena Diryugina

 • Maxim Gerasimov

 • Evgenia Russkikh

 • Elena Dmitrieva

 • Ksenia Balitskaya

 • Natalia Gerasimova

 • Marina Telesova

 • Vera Guseva

 • Nikita Savostikov